XVI КОНФЕРЕНЦИЈA СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

XVI КОНФЕРЕНЦИЈA СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

на тему

РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

14.  – 16. јануара 2021. године, Копаоник, Република Србија


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је основана 1959. године, и једна је од најстаријих високошколских установа у Републици Србији.

Од 1983. године је отворен смер Заштите на раду који и данас егзистира као студијски програм Заштита на раду. Од оснивања овог смера, Школа је активан чинилац система заштите у земљи, учествујући у њему не само образовањем, већ и у свим облицима сарадње са привредом.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду традиционално организује научне и стручне конференције из области заштите од пожара (од 1976. године) и области заштите на раду (од 2004. године).

Од 2004. године конференција Ризик и безбедносни инжењеринг се организује у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Управом за безбедност и здравље на раду, Министарством рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Републике Србије. На конференцијама су до сада учествовали научни радници и стручњаци из Србије, Русије, Словачке, Чешке, Велике Британије, Немачке, Румуније, Молдавије, Црне Горе, Македоније и Хрватске.

На темељу позитивних искустава претходних конференција, те потврђене потребе окупљања научних радника и стручњака са циљем сталног унапређења система заштите, организује се у термину од 14. до 16. јануара 2021. године 16. Конференција са међународним учешћем Ризик и безбедносни инжењеринг на Копаонику.