Контакт

 За све додатне информације везане за Конференцију можете се обратити путем

телефона +381 21 48 92 511

или на e-mail: rizik@vtsns.edu.rs