Важни датуми


Радови се пишу на енглеском или српском језику према шаблону објављеном на веб страници конференције. Пријављени радови се рецензирају. Радови које рецензенти прихвате биће објављени у Зборнику радова.

Слање радова до: 15.12.2022.
Одговор рецензената до: 20.12.2022.

Коначан рад до: 23.12.2022.
Одговор о прихватању рада до: 26.12.2022.