Organizing committee

Organizing committee

  • PhD Branko Savić, president
  • PhD Petra Tanović, vice-president
  • PhD Nenad Janjić, member
  • PhD Dušan Gavanski, member
  • Marija Marić, payment issues
  • Dragana Todorović, communication
  • Tanja Božović, communication and administration
  • Aleksandar Opalić, website maintenance